מדינת ישראל הרשות השופטת נט המשפט
-
-
    פתיחת תיק או ביצוע פעולות בתיק
כרטיס חכם ההזדהות הממשלתית
  בית המשפט העליון
אתר בית המשפט העליון
חיפוש תיקים, פסקי דין והחלטות
  מידע כללי
תביעה קטנה – צפייה והגשה
מפת אתר
אתר הרשות השופטת
תוכנה לחתימה
מדריכים למערכת נט המשפט
רשימת סוגי תיקים
תיקים שלא ניתן להגיש בהם תביעה מרחוק (דרך האתר)
תמונת בית המשפט
  נתונים סטטיסטיים
בתי המשפט
מינויים מקצועיים
פנקס תובענות ייצוגיות
רשימת מגשרים חיצונים
הוספת עו"ד חדש למערכת נט המשפט
שעות פעילות תמיכה טכנית לאתר
בימים א'-ה' בשעות 08:00-17:00
בימי ו' וערבי חג בשעות 08:00-12:30
בימי חול המועד בשעות 08:00-12:30
077-2703-333
3852*
Lawyers_Support@court.gov.il
  הודעות מערכת
11/02/2020
הודעה למגישי כתבי בי דין בנט המשפט על אופן טיפול המזכירות בכתבי בי דין המוגשים באתר נט המשפט, החל מה – 13.02.2020
 
15/08/2019
חוק פנייה לגופים ציבוריים באמצעי קשר דיגיטליים, התשע"ח-2018, המחייב גוף ציבורי לאפשר לפנות אליו באמצעות דואר אלקטרוני, קובע כי החוק יחול על בתי משפט בעניינים שאינם הליכים שיפוטיים או מעין שיפוטיים (סעיף 6 לתוספת לחוק).
 
07/05/2019
החל מתאריך 21/05/2019 אתרי בתי המשפט יתמכו בגישה מדפדפנים ומכשירים בגרסאות הבאות: Google Chrome - גרסה 70 ומעלה, Internet Explorer - גרסה 11 ומעלה, Android - גרסה 5 ומעלה, iOS - גרסה 8 ומעלה
 
01/05/2019
כאשר מוצג מסמך באופן שאינו קריא או שהדפסתו נחתכת, יש לבצע שמירה או הורדה של המסמך למחשב המקומי, ולהציג או להדפיס משם.
 
28/06/2018
החל מיום 21.6.18 הגשה של כתב בי–דין אלקטרוני בבית משפט לתביעות קטנות, באמצעות אתר האינטרנט של הרשות השופטת, תתאפשר רק לאחר שבעל הדין המגיש הזדהה באמצעות סיסמה שהונפקה לו על ידי מערכת ההזדהות הממשלתית.
 
03/03/2018
על פי תיקון לתקנות בתי המשפט (אגרות) תשס"ז-2007, שתוקפן החל מתאריך 03.03.2018, כל ההליכים והבקשות בהליך האזרחי המוגשות לבית המשפט, תהיינה כרוכות בתשלום אגרה, למעט בעניינים המפורטים בתקנה 20 לתקנות.
 
11/06/2017
הוסף שירות חדש להורדה של מסמך עם חותמת "נאמן למקור". את השרות ניתן לקבל ממסך הצגת המסמך. את המסמך עם החותמת ניתן לפתוח באמצעות Adobe Reader בלבד.
 
09/02/2017
פסקי דין והחלטות מתפרסמים לציבור באתר זה וביישומון תיק טק, בחלוף 72 שעות מרגע פרסומם.
 
07/12/2016
יישומון נט המשפט בנייד – כל המידע בכף היד נתמך בגרסת אנדרואיד 6 ומעלה וגרסת ios 9 אייפון
 
27/05/2016
לידיעת מקבלי הודעה על נכסים מעוקלים בתיקי בית משפט בגין צווי עיקול שהוטלו בהוצאה לפועל: ייתכן שעל הנכס מוטלים עיקולים נוספים; אין לראות במעוקל שייך לחייב בהעדר החלטה שיפוטית מתאימה. ככל שזו תינתן יועבר החלק השייך לחייב לפי צו מימוש
 
28/10/2015
לידיעתכם, בהתאם לתיקון לתקנות סד"א, החל מיום 1.11.15, בעל דין המעוניין להמציא כתבי בי-דין לבית המשפט באמצעות מערכת "נט המשפט" מחויב למסור לבית המשפט את כתובת הדואר האלקטרוני שלו לצורך המצאת כתבי בי-דין אלקטרוניים מבית המשפט אליו. לפיכך, בעל דין שטרם מסר את כתובת הדוא"ל שלו למערכת בתי המשפט מתבקש לעדכנה בהקדם.
 
09/07/2015
לתשומת לבכם! הסכום המקסימלי המותר לתשלום באמצעות כרטיסי אשראי הינו 35,000 ש"ח.
 
05/05/2015
בעת פתיחת תיק בבתי הדין לעבודה, יש לציין בשדה "סכום התביעה" אך ורק את סכומי הרכיבים, החייבים בתשלום אגרה עפ"י התקנות.
 
 
מפת אתר
 
כל הזכויות שמורות © התשס"ו מדינת ישראל
Copyright © 2003 The State of Israel. All Rights Reserved