מערכות חיפוש פסקי דין

בית המשפט העליון                 

       החלטות ביהמ''ש העליון
       פסקי דין לשבוע הקרוב
       יומן
       מידע על תיקים

בתי המשפט אחרים                

       מערכת נט המשפט
       הנחיות שימוש בנט המשפט
       פנקס תובענות ייצוגיות

הוועדה לבחירת שופטים     

      הודעות הוועדה
      פרוטוקולי הוועדה

ועדת האתיקה של השופטים

      כללי
      הוראות חוק
      כללי אתיקה לשופטים
      נוהלי עבודה וסדרי דיון
      החלטות ועדת האתיקה

ועדות שיחרורים

       דרכי התקשרות
       שופטים
       נציגי ציבור
       כללי אתיקה
       דברי הסבר למועמד
       טפסים ונהלים
       החלטות ועדת שחרורים
ועדות חקירה

English


 

הודעות מערכת בתי המשפט    
 
 

פסקי דין והחלטות מתפרסמים באתר זה תוך 72 שעות מרגע פרסומם (למעט החלטות בית המשפט העליון)

עדכון גרסאות דפדפנים באתר נט-המשפט באינטרנט- 08/04/2014
הנחיות נשיא בית המשפט העליון לעניין מינוי שופטים לבתי המשפט לעניינים מינהליים- 07/04/2014
נוהל נשיא בית המשפט העליון - שמיעה רצופה של תיקים פליליים - נקצבת תקופה של 60 ימים, החל מיום 1.1.2014, לצורך התארגנות והסתגלות- 09/01/2014
נוהל קיום דיוני מעצרים בפני שופט במהלך שבת וחג שצירופם עולה על 48 שעות- 25/08/2013
הנחיית הנשיא א' גרוניס - קיום דיוני מעצרים ברצף שבת וחג- 19/08/2013
הודעה לציבור באי בית הדין לעבודה- 22/12/2011
הסכמה לעניין קבלת כתבי בי-דין בדואר אלקטרוני- 09/02/2011
הודעות נוספות נמצאות באתר הדוברות
 
 
כל הזכויות שמורות התשס''ג מדינת ישראל   -  משוב ל:מנהל האתר  -  שירותים - gov.il  - חיים חכם ברשת
Copyright © 2003 The State of Israel.All Rights Reserved

מידע כללי

בית המשפט העליון
הנהלת בתי המשפט
מחלקת המחקר
דו"חות ונתונים סטטיסטים
בתי הדין לעבודה

השופטים והרשות השופטת

לשכת הדוברת

המכון להשתלמות שופטים

פרטי בתי משפט ומידע נוסף   

       בית המשפט העליון
       בתי משפט

מרכז מידע טלפוני
077-2703333

       תורנויות בפגרת ביהמ"ש

מידע שימושי

      חוברות הסבר
      אגרות
      טפסים
      אפוסטיל
      הצעות עבודה ומכרזים
       קריירה לעוזר משפטי
       קריירה לעוזר משפטי
       תוכניות לימודים בביהמ"ש
גורמי חוץ קשורים

קישורים לאתרים אחרים

פניות הציבור וביקורת פנים