נקודה שקופה
                    
-
- אתר
    כניסה - הזדהות
כניסה עם כרטיס חכם
כניסה
כניסת בעל עניין בתיק (ללא כרטיס חכם)
     
כניסה
  בית המשפט העליון
אתר בית המשפט העליון
חיפוש תיקים, פסקי דין והחלטות
  מידע כללי
מפת אתר
אתר בתי המשפט
תוכנה לחתימה
מדריכים למערכת נט המשפט
רשימת סוגי תיקים
תיקים שלא ניתן לפתוח בנט המשפט
תמונת בית המשפט
  נתונים סטטיסטיים
בתי המשפט
מינויים מקצועיים
רשימת תובענות ייצוגיות
רשימת מגשרים חיצונים
הוספת עו"ד חדש למערכת נט המשפט
שעות פעילות תמיכה טכנית לאתר
בימים א'-ה' בשעות 08:00-20:00
בימי ו' וערבי חג בשעות 08:00-12:30
077-2703-333
Lawyers_Support@court.gov.il
  הודעות מערכת עצור | המשך
06/08/2017
בימים אלה מתבצע שינוי בסוגי הבקשות שניתן לפתוח בנט המשפט. ניתן לאתר את הבקשה לפי הסדר החדש.
 
11/06/2017
הוסף שירות חדש להורדה של מסמך עם חותמת "נאמן למקור". את השרות ניתן לקבל ממסך הצגת המסמך. את המסמך עם החותמת ניתן לפתוח באמצעות Adobe Reader בלבד.
 
09/02/2017
פסקי דין והחלטות מתפרסמים לציבור באתר זה תוך 72 שעות מרגע פרסומם
 
07/12/2016
יישומון נט המשפט בנייד – כל המידע בכף היד נתמך בגרסת אנדרואיד 5 ומעלה וגרסת ios 9 אייפון
 
27/05/2016
לידיעת מקבלי הודעה על נכסים מעוקלים בתיקי בית משפט בגין צווי עיקול שהוטלו בהוצאה לפועל: ייתכן שעל הנכס מוטלים עיקולים נוספים; אין לראות במעוקל שייך לחייב בהעדר החלטה שיפוטית מתאימה. ככל שזו תינתן יועבר החלק השייך לחייב לפי צו מימוש
 
28/10/2015
לידיעתכם, בהתאם לתיקון לתקנות סד"א, החל מיום 1.11.15, בעל דין המעוניין להמציא כתבי בי-דין לבית המשפט באמצעות מערכת "נט המשפט" מחויב למסור לבית המשפט את כתובת הדואר האלקטרוני שלו לצורך המצאת כתבי בי-דין אלקטרוניים מבית המשפט אליו. לפיכך, בעל דין שטרם מסר את כתובת הדוא"ל שלו למערכת בתי המשפט מתבקש לעדכנה בהקדם.
 
09/07/2015
לתשומת לבכם! הסכום המקסימלי המותר לתשלום באמצעות כרטיסי אשראי הינו 35,000 ש"ח.
 
05/05/2015
בעת פתיחת תיק בבתי הדין לעבודה, יש לציין בשדה "סכום התביעה" אך ורק את סכומי הרכיבים, החייבים בתשלום אגרה עפ"י התקנות.
 
28/03/2014
דפדפנים נתמכים: אקספלורר 9 ומעלה (ללא צורך בתאימות),Edge, Chrome, ו-Firefox. אקספלורר 8 ומטה אינם נתמכים יותר.
 
 
מפת אתר
 
כל הזכויות שמורות © התשס"ו מדינת ישראל
Copyright © 2003 The State of Israel. All Rights Reserved
    כניסה - הזדהות
שלום, אנא בחר אופן כניסה למערכת
    אישור     יציאה