מדינת ישראל הרשות השופטת נט המשפט
-
-
    פתיחת תיק או ביצוע פעולות בתיק
כרטיס חכם הזדהות לאומית
  בית המשפט העליון
אתר בית המשפט העליון
חיפוש תיקים, פסקי דין והחלטות
  מידע כללי
תביעה קטנה – צפייה והגשה
מפת אתר
אתר הרשות השופטת
תוכנה לחתימה
רשימת סוגי תיקים
תיקים שלא ניתן להגיש בהם תביעה מרחוק (דרך האתר)
תמונת בית המשפט
חל איסור עישון בטווח של 10 מטרים מהכניסה ומהיציאה לשטח בתי המשפט
מניעויות שופטים   חדש!
בתי המשפט - נתונים סטטיסטיים
מינויים מקצועיים
פנקס תובענות ייצוגיות
רשימת מגשרים חיצונים
הוספת עו"ד חדש למערכת נט המשפט
שעות פעילות תמיכה טכנית לאתר
בימים א'-ה' בשעות 08:00-17:00
בימי ו' וערבי חג בשעות 08:00-12:30
בימי חול המועד בשעות 08:00-12:30
077-2703-333
3852*
Lawyers_Support@court.gov.il
  הודעות מערכת
28/07/2022
החלטות ופסקי דין יפורסמו באתר נט המשפט בתום 48 שעות מרגע חתימתם
 
15/02/2022
החל מיום 01/03/2022 יחל המרכז לגביית קנסות לגבות קנסות שהוטלו על ידי בתי משפט מהיום הראשון להטלת הקנס כלומר, המרכז יהיה רשאי לקבל מאדם תשלומים בגין החיובים שלהלן, גם אם טרם חלף המועד לתשלומם וזאת בשונה מהנהוג עד למועד זה (אפשרות תשלום במזכירויות בתי המשפט). תהליך קבלת חובות מהיום הראשון יכלול את סוגי החובות הבאים: קנסות, הוצאות לאוצר המדינה, חילוט/ מימוש התחייבות, פיצוי למתלונן - מלבד אגרות ופיקדונות ובכל ההליכים למעט תיקי עניינים מקומיים.
 
27/06/2021
במסגרת פרויקט הנגשת שירותים תתאפשר הגשת מסמכים מרחוק לתיקי בית משפט לבעלי דין שאינם מיוצגים אשר מוגדרים עם מספר ת.ז. בתיק וברשותם סיסמת הזדהות לאומית, שרות זה אינו תקף להליכים המתנהלים בבית המשפט העליון
 
25/11/2020
בעת הצגה משובשת של מסמך יש לבצע הורדת מסמך ולצפות בו במחשב המקומי.
 
25/08/2020
נכון לתאריך 25.8.2020 אתרי בתי המשפט תומכים בגישה מדפדפנים ומכשירים בגרסאות הבאות: Google Chrome גרסה 90 ומעלה, Android 10 ומעלה, IOS גרסה 13 ומעלה, ועד ליום 31.12.2020 גם ב Internet Explorer
 
 
 
תנאי שימוש מפת אתר הצהרת נגישות דיווח אירוע אבטחת מידע תמיכה טכנית לאתר העישון בבית המשפט אסור
 
באתר זה מנוהל מנגנון תיעוד אוטומטי על הגישה לתיקי בתי המשפט במערכת, וזאת לצרכי בקרה וביקורת בהתאם לתקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע), התשע"ז - 2017.
 
 
לידיעתך, השימוש במידע המצוי באתר, לרבות כל מידע הנוגע לתיקי בתי המשפט, הינו באחריותך המלאה והבלעדית.
 
  תנאי שימוש