תיק חדש: מספר תיק: - תיק ישן: בית משפט:
סוג תיק:
מספר תיק: - אתר
    כניסה - הזדהות
כניסה עם כרטיס חכם
בא כוח  בעל עניין  בעל היתר עיון כללי
כניסה
כניסת בעל עניין בתיק (ללא כרטיס חכם)
מס' ת.ז.:     
כניסה
  בית המשפט העליון
החלטות ופסקי דין
יומן
חיפוש תיקים
  מידע כללי
אתר בתי המשפט
תוכנה לחתימה
מדריכים למערכת נט המשפט
רשימת סוגי תיקים
תיקים שלא ניתן לפתוח בנט המשפט
  נתונים סטטיסטיים
בתי המשפט
מינויים מקצועיים
רשימת תובענות ייצוגיות
שעות פעילות תמיכה טכנית לאתר
בימים א'-ה' בשעות 08:00-20:00
בימי ו' וערבי חג בשעות 08:00-12:30
077-2703-333
Lawyers_Support@court.gov.il
  הודעות מערכת
04/12/2014
הועלו טפסי עדכון פרטי עו"ד חדשים לאתר בתי המשפט. הטפסים הקודמים יהיו בתוקף עד ל 1.1.15 ולאחר מכן לא יתקבלו יותר בהנהלת בתי המשפט
 
03/09/2014
לתשומת לבכם: בקשות שתוגשנה באמצעות אתר נט המשפט לאחר השעה 17:00, תועברנה לשופט למתן החלטה בשעה 7:00 של יום העבודה הבא.
 
28/03/2014
דפדפנים נתמכים: אקספלורר 9 ומעלה (ללא צורך בתאימות), Chrome, ו-Firefox. אקספלורר 8 ומטה אינם נתמכים יותר.
 
30/08/2012
ניתן להגיש מסמכים בגודל עד 10MB.
 
30/08/2012
בא כוח אשר מגיש בקשה בתיק ואינו מייצג את הצדדים בתיק, יוכל לצפות בתיק באופן מוגבל בלבד.
 
כל הזכויות שמורות © התשס"ו מדינת ישראל
Copyright © 2003 The State of Israel. All Rights Reserved
    כניסה - הזדהות
שלום, אנא בחר אופן כניסה למערכת
    אישור     יציאה