תיק חדש: מספר תיק: - תיק ישן: בית משפט:
סוג תיק:
מספר תיק: - אתר
    כניסה - הזדהות
כניסה עם כרטיס חכם
בא כוח  בעל עניין  בעל היתר עיון כללי
כניסה
כניסת בעל עניין בתיק (ללא כרטיס חכם)
מס' ת.ז.:     
כניסה
  בית המשפט העליון
החלטות ופסקי דין
יומן
חיפוש תיקים
  מידע כללי
אתר בתי המשפט
תוכנה לחתימה
מדריכים למערכת נט המשפט
רשימת סוגי תיקים
תיקים שלא ניתן לפתוח בנט המשפט
  נתונים סטטיסטיים
בתי המשפט
מינויים מקצועיים
רשימת תובענות ייצוגיות
שעות פעילות תמיכה טכנית לאתר
בימים א'-ה' בשעות 08:00-20:00
בימי ו' וערבי חג בשעות 08:00-12:30
077-2703-333
Lawyers_Support@court.gov.il
  הודעות מערכת
08/04/2016
לציבור עוה"ד: שוחררה גרסה 1.03 של יישומון נט המשפט למכשירי אנדראויד ואייפון. היישומון נועד לעו"ד בעלי כרטיס חכם בלבד, ומחייבת רישום מקדים באתר נט המשפט.
 
28/10/2015
לידיעתכם, בהתאם לתיקון לתקנות סד"א, החל מיום 1.11.15, בעל דין המעוניין להמציא כתבי בי-דין לבית המשפט באמצעות מערכת "נט המשפט" מחויב למסור לבית המשפט את כתובת הדואר האלקטרוני שלו לצורך המצאת כתבי בי-דין אלקטרוניים מבית המשפט אליו. לפיכך, בעל דין שטרם מסר את כתובת הדוא"ל שלו למערכת בתי המשפט מתבקש לעדכנה בהקדם
 
09/07/2015
לתשומת לבכם! הסכום המקסימלי המותר לתשלום באמצעות כרטיסי אשראי הינו 15,000 ש"ח.
 
05/05/2015
בעת פתיחת תיק בבתי הדין לעבודה, יש לציין בשדה "סכום התביעה" אך ורק את סכומי הרכיבים, החייבים בתשלום אגרה עפ"י התקנות.
 
28/03/2014
דפדפנים נתמכים: אקספלורר 9 ומעלה (ללא צורך בתאימות),Edge, Chrome, ו-Firefox. אקספלורר 8 ומטה אינם נתמכים יותר.
 
30/08/2012
בא כוח אשר מגיש בקשה בתיק ואינו מייצג את הצדדים בתיק, יוכל לצפות בתיק באופן מוגבל בלבד.
 
כל הזכויות שמורות © התשס"ו מדינת ישראל
Copyright © 2003 The State of Israel. All Rights Reserved
    כניסה - הזדהות
שלום, אנא בחר אופן כניסה למערכת
    אישור     יציאה